TEACHER GIÁO VIÊN

reviews ĐÁNH GIÁ HỌC VIÊN

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

Bài viết gốc

RESULTS KẾT QUẢ HỌC VIÊN

course Khóa học

 • IELTS

  HỌC TỪ VỰNG, CÁCH XÀI TỪ VỰNG TRONG SPEAKING, WRITING. HỌC CÁCH TƯ DUY LOGIC, DIỄN ĐẠT Ý RÕ, KHÔNG CHUNG CHUNG. KHÔNG HỌC MẸO. CÓ 4 LỚP IELTS CHIA THEO CÁC CẤP ĐỘ 5.0+ - 8.0+, VÀ LỚP TRỌN ĐỜI.
  IELTS
  IELTS | XEM THÊM
 • IELTS Trọn Đời

  Là lớp học cam kế đầu ra 7.0 – 7.5. Được thiết kế riêng biệt cho từng bạn học sinh. Các bạn sẽ được test đầu vào, để xác định trình độ hiện tại và những điểm yếu cần khắc phục. Lộ trình học và mức học phí sẽ được đưa ra sau đó.
  IELTS Trọn Đời
  IELTS Trọn Đời | XEM THÊM
 • Phát Âm

  Cách dạy được thiết kế riêng cho người Việt, dựa trên sự tương đồng và khác nhau giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh. Việc này giúp các bạn không có nhớ khẩu hình miệng vẫn phát âm được.
  Phát Âm
  Phát Âm | XEM THÊM
 • TOEIC

  KHÔNG DẠY MẸO NGỮ PHÁP, KHÔNG DẠY SCANNING ĐỂ TÌM ĐÁP ÁN CHO ĐOẠN VĂN. Dạy học sinh cách hiểu, nhớ, xài được từ vưng. Học cách không cần biết hết từ vựng vẫn đọc hiểu được một câu, một bài văn, nhớ được ý chính.
  TOEIC
  TOEIC | XEM THÊM

Các lớp đều học không giải lao, bài tập đều làm hết ở nhà, bao gồm bài viết, đọc, và nghe. Điều này giúp tiết kiệm thời gian trên lớp, giúp đảm bảo trong thời lượng 48 tiếng học sinh nắm đủ kiến thức đi thi.

CONTACT LIÊN HỆ

SHARE ISE Blogg

ISE BLOGG là nơi để các giảng viên bên luyện thi IELTS Đình Lực chia sẽ những bài học, những kiến thức mà các bạn không tìm được ở nơi khác. Tất cả đều phát triển theo lối tư duy, giúp người đọc dễ hiểu, dễ áp dụng vào nhiều trường hợp. Tất cả các bài học đều miễn phí.