Reading

 • BÍ QUYẾT ĐỂ LUYỆN THI IELTS READING HIỆU QUẢ NHẤT

  Như tất cả các bài kiểm tra trình độ ngôn ngữ khác, bài thi IELTS đánh giá khả năng sử dụng ngôn ngữ của các thí sinh thông qua 4 bài thi ở 4 kỹ năng là Nghe (Listening), Nói (Speaking), Đọc (Reading) và Viết (Writing). Do nhu cầu học và sử dụng tiếng Anh […]

 • BẠN ĐÃ BIẾT BAO NHIÊU VỀ “CÂU CHỦ ĐỀ”?

  Hiểu Câu chủ đề – Bài đọc khó thành dễ Câu chủ đề – Topic sentence – là câu gói trọn ý chính của một đoạn văn và thể hiện rõ nhất quan điểm của tác giả về chủ đề đó. Vì thế, trong bài thi Reading của IELTS, bạn được khuyến khích sử dụng […]

 • SUMMARY COMPLETIONS – THE IMPORTANCE OF SLEEP

  Bài tập READING dưới đây thuộc dạng SUMMARY COMPLETIONS tập trung vào việc hoàn thành một đoạn tóm tắt. Đây là một dạng câu hỏi thường gặp trong bài thi IELTS. Đầu tiên hãy đọc đoạn văn bên dưới, sau đó hãy hoàn thành đoạn tóm tắt. Xem thêm những bài viết liên quan tới IELTS […]

 • SUMMARY COMPLETION – FERMENTED FOODS

  Xem thêm những bài viết liên quan tới IELTS SENTENCE COMPLETION – WATER POLLUTION SENTENCE COMPLETION – THE WAR ON SMOKING Đầu tiên hãy đọc đoạn văn bên dưới, sau đó hãy hoàn thành đoạn tóm tắt. FERMENTED FOODS Fermentation is a process in which an agent [typically bacteria and yeast] cause an organic substance […]

 • SHORT ANSWER QUESTIONS – THE HISTORY OF EASTER EGGS

  Bài tập ngắn dưới đây sẽ giúp các bạn làm quen và luyện tập kỹ năng làm dạng câu hỏi SHORT ANSWER QUESTIONS. Xem thêm những bài viết liên quan tới IELTS SENTENCE COMPLETION – WATER POLLUTION SENTENCE COMPLETION – THE WAR ON SMOKING THE HISTORY OF EASTER EGGS Easter eggs, also called Paschal eggs, […]

 • SENTENCE COMPLETION – WATER POLLUTION

  Dưới đây là một bài tập cho dạng câu hỏi này. Đây không phải là một bài dạng bài thi nhưng bài đọc ở mức độ tương đương với bài thi Academic. Hãy đọc nhanh qua đoạn văn và các câu hỏi. Paraphrase các câu hỏi và xác định loại từ cần phải điền vào […]

 • SENTENCE COMPLETION – THE WAR ON SMOKING

  Dưới đây là một bài tập cho dạng câu hỏi SENTENCE COMPLETION trong bài thi IELTS READING. Hãy đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi bên dưới Xem thêm những bài viết liên quan tới IELTS SENTENCE COMPLETION – Penguin Facts MULTIPLE CHOICE – GM Food THE WAR ON SMOKING Make no mistake, […]

 • SENTENCE COMPLETION – Penguin Facts

  Đây là 1 dạng câu hỏi rất thường gặp trong bài thi IELTS READING. Bài tập dưới đây sẽ giúp các bạn hiểu được tầm quan trọng của việc paraphrasing. Các bạn phải học được cách biết được từ nào không thể bị paraphrase. Hãy đọc đoạn văn bên dưới và trả lời các câu […]