course Lịch học

 • Lớp Luyện thi IELTSThứGiờKhai giảngHọc phí
  PRE – IELTSHai – Tư – Sáu9.30 – 11.30 AM12 tháng 03 20186.000.000 VND
  IELTS 5.0+Ba – Năm – Bảy9.30 – 11.30 AM20 tháng 03 20186.500.000 VND
  IELTS 5.0+Hai – Tư – Sáu7.30 – 9.30 PM19 tháng 03 20186.500.000 VND
  IELTS 6.0+Ba – Năm – Bảy7.30 – 9.30 PM06 tháng 03 20187.000.000 VND
  IELTS 6.0+Hai – Tư – Sáu5.30 – 7.30 PM12 tháng 03 20187.000.000 VND
  IELTS 6.0+Ba – Năm – Bảy5.30 – 7.30 PM27 tháng 03 20187.000.000 VND
  IELTS 6.5+ Bảy – Chủ Nhật2.00 – 5.00 PM10 tháng 03 20187.500.000 VND
  IELTS 6.5+Bảy – Chủ Nhật2.00 – 5.00 PM24 tháng 03 20187.500.000 VND
  IELTS 7.0+Hai – Tư – Sáu7.30 – 9.30 PM05 tháng 03 20188.000.000 VND
  IELTS 7.0+Ba – Năm – Bảy5.30 – 7.30 PM13 tháng 03 20188.000.000 VND
  IELTS 7.0+Hai – Tư – Sáu5.30 – 7.30 PM26 tháng 03 20188.000.000 VND
  IELTS 7.5+Ba – Năm – Bảy7.30 – 9.30 PM20 tháng 03 20188.500.000 VND
  IELTS PrivateLiên hệ riêngLiên hệ riêngLiên hệ riêngLiên hệ riêng
  IELTS Trọn đờiLiên hệ riêngLiên hệ riêngLiên hệ riêngLiên hệ riêng

  Luyện thi ielts tại Đình Lực là bạn đang lựa chọn một dịch vụ luyện thi hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của các trung tâm nhan nhãn ngoài thị trường. Với chất lượng hoàn toàn vượt trội nhờ đánh giá học viên

 • LớpThứGiờKhai giảngHọc Phí
  Phát Âm Hai – Tư – Sáu5.30 – 7.30 PM12 tháng 03 2018 4,500,000
  Phát Âm Hai – Tư – Sáu7.30 – 9.30 PM12 tháng 03 2018 4,500,000
  Phát Âm Ba – Năm – Bảy9.30 – 11.30 AM13 tháng 03 2018 4,500,000
  Phát Âm Ba – Năm – Bảy7.30 – 9.30 PM13 tháng 03 2018 4,500,000
  Phát Âm Bảy – Chủ Nhật2.00 – 5.00 PM17 tháng 03 2018 4,500,000

CONTACT LIÊN HỆ

QUESTION CẦN TƯ VẤN