TEACHER GIÁO VIÊN

LÊ ĐÌNH LỰC

Nghiên cứu sinh tiến sĩ, RMIT
Thạc Sĩ Kinh Doanh, RMIT
Cử nhân Tài Chính, UEH
Cử nhân Kinh Doanh Quốc Tế, UEH
8.5 IELTS Overall
Chuyên Toán Phổ Thông Năng Khiếu

TRẦN GIANG THANH

Thạc sĩ Giảng Dạy Ngôn Ngữ, Sussex
Cử nhân Truyền Thông, RMIT
8.0 IELTS Overall

HÀ ĐẶNG NHƯ QUỲNH

Cử nhân Sư Phạm Anh, Đại học Sư Phạm
Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ quốc tế (TESOL)
IELTS OVERALL 8.5

NGUYỄN CẢNH LUÂN

Cử nhân Kinh Tế & Tài Chính, RMIT, 4.0
Cử nhân Kinh Doanh Quốc Tế, FTU
Nghiên cứu sinh, RMIT
Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ quốc tế (TESOL)
8.0 IELTS Overall

NGUYỄN HOÀNG HẢI

Cử nhân Kinh Doanh Quốc Tế, UEH
Nguyên phó chủ nhiệm, BELL UEH
Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ quốc tế (TESOL)
8.5 IELTS Overall

Nguyễn Huy Hoàng

IELTS Overall 8.0
Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ quốc tế (TESOL)
Cử nhân Sư Phạm Anh
Vietnamese Delegate at Voice of The Future Forum, APEC 2018
Vietnamese Delegate at IBG Workcamp (UNESCO), Germany 2016
Former Matching Manager, AIESEC HCMC

Phan Kim Phụng

IELTS Overall 8.0
Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ quốc tế (TESOL)
Cử nhân Sư Phạm Anh

Nguyễn Lê Thảo Nguyên

IELTS Overall 8.0
Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ quốc tế (TESOL)
Thủ khoa đầu ra, đầu vào Sư Phạm Anh khoá 2014-2018

NGUYỄN HUY CƯỜNG

Thạc sĩ quản trị Kinh Doanh, Open University Malaysia
Giảng viên đại học Văn Lang
Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ quốc tế (TESOL)
8.0 IELTS Overall

PHẠM KHOA NGUYÊN

Sáng lập noitienganhchuan.com
Chứng chỉ giảng dạy ngôn ngữ quốc tế (TESOL)
IELTS SPEAKING 8.0