course Lịch học

 • Lớp Luyện thi IELTS Thứ Giờ Khai giảng Học phí
  PRE – IELTS Hai – Tư – Sáu 9.30 – 11.30 AM 12 tháng 03 2018 6.000.000 VND
  IELTS 5.0+ Ba – Năm – Bảy 9.30 – 11.30 AM 20 tháng 03 2018 6.500.000 VND
  IELTS 5.0+ Hai – Tư – Sáu 7.30 – 9.30 PM 19 tháng 03 2018 6.500.000 VND
  IELTS 6.0+ Ba – Năm – Bảy 7.30 – 9.30 PM 13 tháng 03 2018 7.000.000 VND
  IELTS 6.0+ Hai – Tư – Sáu 5.30 – 7.30 PM 12 tháng 03 2018 7.000.000 VND
  IELTS 6.0+ Ba – Năm – Bảy 5.30 – 7.30 PM 27 tháng 03 2018 7.000.000 VND
  IELTS 6.5+  Bảy – Chủ Nhật 2.00 – 5.00 PM 10 tháng 03 2018 7.500.000 VND
  IELTS 6.5+ Bảy – Chủ Nhật 2.00 – 5.00 PM 24 tháng 03 2018 7.500.000 VND
  IELTS 7.0+ Hai – Tư – Sáu 7.30 – 9.30 PM 12 tháng 03 2018 8.000.000 VND
  IELTS 7.0+ Ba – Năm – Bảy 5.30 – 7.30 PM 13 tháng 03 2018 8.000.000 VND
  IELTS 7.0+ Hai – Tư – Sáu 5.30 – 7.30 PM 26 tháng 03 2018 8.000.000 VND
  IELTS 7.5+ Ba – Năm – Bảy 7.30 – 9.30 PM 20 tháng 03 2018 8.500.000 VND
  IELTS Trọn đời Liên hệ riêng Liên hệ riêng Liên hệ riêng 15.000.000/ month

  Luyện thi ielts tại Đình Lực là bạn đang lựa chọn một dịch vụ luyện thi hoàn toàn khác biệt với phần còn lại của các trung tâm nhan nhãn ngoài thị trường. Với chất lượng hoàn toàn vượt trội nhờ đánh giá học viên

 • Lớp Thứ Giờ Khai giảng Học Phí
  Phát Âm  Hai – Tư – Sáu 5.30 – 7.30 PM 12 tháng 03 2018  4,500,000
  Phát Âm  Hai – Tư – Sáu 7.30 – 9.30 PM 12 tháng 03 2018  4,500,000
  Phát Âm  Ba – Năm – Bảy 9.30 – 11.30 AM 13 tháng 03 2018  4,500,000
  Phát Âm  Ba – Năm – Bảy 7.30 – 9.30 PM 13 tháng 03 2018  4,500,000
  Phát Âm  Bảy – Chủ Nhật 2.00 – 5.00 PM 17 tháng 03 2018  4,500,000

CONTACT LIÊN HỆ

QUESTION CẦN TƯ VẤN