course Lịch học

 • LớpThứGiờKhai giảngHọc phí
  PRE-IELTS Ba – Năm – Bảy7.30 – 9.30 PM30 tháng 11 20176.000.000 VND
  IELTS 5.0+Hai – Tư – Sáu5.30 – 7.30 PM20 tháng 11 20176.500.000 VND
  IELTS 5.0+Ba – Năm – Bảy5.30 – 7.30 PM05 tháng 12 20176.500.000 VND
  IELTS 6.0+Ba – Năm – Bảy7.30 – 9.30 PM21 tháng 11 20177.000.000 VND
  IELTS 6.0+Bảy – Chủ Nhật2.00 – 5.00 PM25 tháng 11 20177.000.000 VND
  IELTS 6.0+Hai – Tư – Sáu7.30 – 9.30 PM04 tháng 12 20177.000.000 VND
  IELTS 7.0+Bảy – Chủ Nhật2.00 – 5.00 PM25 tháng 11 20178.000.000 VND
  IELTS 7.0+Hai – Tư – Sáu5.30 – 7.30 PM27 tháng 11 20178.000.000 VND
  IELTS 7.0+Ba – Năm – Bảy7.30 – 9.30 PM28 tháng 11 20178.000.000 VND
  IELTS 8.0+Tư – Sáu – Chủ NhậtTư – Sáu: 7.30 – 9.30 PM
  Chủ Nhật: 9.00 – 11.00 AM
  29 tháng 11 2017 9.500.000 VND
  IELTS PrivateLiên hệ riêngLiên hệ riêngLiên hệ riêngLiên hệ riêng
  IELTS Trọn đờiLiên hệ riêngLiên hệ riêngLiên hệ riêngLiên hệ riêng
 • LớpThứGiờKhai giảngHọc phí
  TOEIC 550+Ba – Năm 5.30 – 7.30 PM17 tháng 10 20173.000.000 VND
  TOEIC 550+Ba – Năm5.30 – 7.30 PM24 tháng 10 20173.000.000 VND
  TOEIC 550+Hai – Sáu7.30 – 9.30 PM16 tháng 10 20173.000.000 VND
  TOEIC 550+Hai – Sáu7.30 – 9.30 PM23 tháng 10 20173.000.000 VND
  TOEIC 550+Bảy – Chủ nhật3.00 – 5.00 PM28 tháng 10 20173.000.000 VND
  TOEIC 550+ (CẤP TỐC)Ba – Năm – Bảy5.30 – 7.30 PM7 tháng 11 20173.000.000 VND
  TOEIC 550+ (CẤP TỐC)Ba – Năm – Bảy5.30 – 7.30 PM21 tháng 11 20173.000.000 VND
  TOEIC 550+ (CẤP TỐC)Hai – Tư – Sáu7.30 – 9.30 PM6 tháng 11 20173.000.000 VND
  TOEIC 550+ (CẤP TỐC)Hai – Tư – Sáu7.30 – 9.30 PM20 tháng 11 20173.000.000 VND
  TOEIC 550+ (CẤP TỐC)Bảy – Chủ Nhật2.00 – 5.00 PM11 tháng 11 20173.000.000 VND
  TOEIC 550+ (CẤP TỐC)Bảy – Chủ Nhật2.00 – 5.00 PM25 tháng 10 20173.000.000 VND
 • LớpThứGiờKhai giảngGhi chú
  Cơ bản 1Hai – Tư – Sáu5.30 – 7.30 PM13 tháng 11 2017

CONTACT LIÊN HỆ

QUESTION CẦN TƯ VẤN