COURSE IELTS

 • Pre IELTS

  Đầu vào 2.5, đầu ra 4.0+
  24 buổi, 48 giờ – Học Phí: 6.500.000
  Thích hợp với những bạn muốn lấy lại cơ bản Tiếng Anh để chuẩn bị cho việc học IELTS.
  Xây lại nền từ vựng, ngữ pháp cơ bản giúp viết câu đúng và tự nhiên trong Writing.
  Tập think in English, giúp học sinh không biết nhiều từ vựng vẫn diễn tả nhiều ý khó một cách tự nhiên và trôi chảy trong Speaking.

  Pre IELTS | XEM THÊM
 • IELTS 5.0+

  Đầu vào 4.0 đầu ra 5.0+
  24 buổi, 48 giờ – Học Phí: 6.500.000
  Thích hợp với những bạn đã có một số lượng từ vựng nhất định nhưng vẫn chưa biết cách sử dụng những từ này vào Speaking và Writing.
  Xây lại nền từ vựng, ngữ pháp cơ bản giúp viết câu đúng và tự nhiên trong Writing.
  Tập think in English, giúp học sinh không biết nhiều từ vựng vẫn diễn tả nhiều ý khó một cách tự nhiên và trôi chảy trong Speaking.
  Tập làm quen với một số dạng câu hỏi trong đề thi IELTS.

  IELTS 5.0+ | XEM THÊM
 • IELTS 6.0+

  Đầu vào 5.0, đầu ra 6.0+
  24 buổi, 48 giờ – Học phí: 7.000.000
  Thích hợp với những bạn đã chắc căn bản nhưng chưa có vốn từ vựng học thuật nhiều
  Làm quen với phần lớn các dạng câu hỏi có trong đề thi IELTS.
  Xây bộ topic-specific collocations theo lối tư duy tuyến tính.
  Học cách viết câu kép, phức đúng, rõ nghĩa và tự nhiên.
  Học think in English để giúp cho học viên nói một cách tự nhiên và trôi chảy nhất.

  IELTS 6.0+ | XEM THÊM
 • IELTS 6.5+

  Đầu vào 5.5+, đầu ra 6.5+ – Học phí: 7.500.000
  Thích hợp với những bạn đã chắc căn bản nhưng chưa có vốn từ vựng học thuật nhiều.
  Làm quen với phần lớn các dạng câu hỏi có trong đề thi IELTS.
  Xây bộ topic-specific collocations theo lối tư duy tuyến tính.
  Học cách viết câu kép, phức đúng, rõ nghĩa và tự nhiên.
  Học logical thinking, giúp học viên phát triển ideas một cách liên kết nhất.
  Học think in English, giúp cho học viên nói một cách tự nhiên và trôi chảy nhất.

  IELTS 6.5+ | XEM THÊM
 • lớp luyện ielts 7.0

  IELTS 7.0+

  Đầu vào 6.0, đầu ra 7.0+
  24 buổi, 48 giờ – Học Phí: 8.000.000
  Thích hợp với những bạn đã từng học và làm quen với IELTS rồi.
  Học cách đọc hiểu đoạn văn, nhớ thông tin mà không cần biết quá nhiều từ vựng.
  Học cách nghĩ ra ideas cho mọi câu hỏi Writing mà không cần có nhiều kiến thức xã hội.
  Xây bộ topic-specific collocations theo tư duy tuyến tính.
  Học cách viết câu kép, phức hay, tự nhiên.
  Học think in English.

  IELTS 7.0+ | XEM THÊM
 • IELTS 7.5+

  Đầu vào 6.5, đầu ra 7.5+
  24 buổi, 48 giờ – Học phí 8.500.000
  12 buổi được dành cho Writing.
  Học cách làm Reading luôn trên 8.
  Chuyên sâu về Speaking, Writing.
  Học cách tư duy, lối nói, viết rõ ràng, tự nhiên nhất.

  IELTS 7.5+ | XEM THÊM

Thay vì học mẹo, hay học theo lối giải đề, các lớp IELTS đều tập trung vào việc giúp học viên có thể sử dụng ngôn ngữ một cách tự nhiên và rõ ràng nhất trong Speaking và Writing. Tư duy tuyến tính, và việc áp dụng tư duy toán học vào ngôn ngữ là điều đặc biệt của các khóa học từ lớp PRE IELTS đến lớp 7.5+.