COURSE IELTS PRIVATE

 • IELTS PRIVATE

  Là lớp học cam kết đầu ra 7.0 – 7.5.
  Được thiết kế riêng biệt cho từng bạn học sinh.
  Các bạn sẽ được test đầu vào, để xác định trình độ hiện tại và những điểm yếu cần khắc phục.
  Lộ trình học và mức học phí sẽ được đưa ra sau đó.

  IELTS PRIVATE | XEM THÊM

Là lớp học nhóm từ 1-2 học viên.
Được thiết kế riêng dựa theo trình độ và điểm yếu của từng học viên.
Học phí : 15,000,000/tháng