Course Khóa học

 • PHÁT ÂM CƠ BẢN

  THỜI LƯỢNG: 48 tiếng/24 buổi/8 tuần
  HỌC PHÍ: 4.500.000 VND
  Cách dạy được thiết kế riêng cho người Việt, dựa trên sự tương đồng và khác nhau giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh. Việc này giúp các bạn không có nhớ khẩu hình miệng vẫn phát âm được.
  Dành cho học viên mới làm quen tiếng Anh, yếu cả ngữ pháp, từ vựng, phát âm

  CƠ BẢN | XEM THÊM
 • PHÁT ÂM NÂNG CAO

  THỜI LƯỢNG: 48 tiếng/24 buổi/8 tuần
  HỌC PHÍ: 4.500.000 VND
  Cách dạy được thiết kế riêng cho người Việt, dựa trên sự tương đồng và khác nhau giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh. Việc này giúp các bạn không có nhớ khẩu hình miệng vẫn phát âm được.
  Dành cho học viên khá tiếng Anh, đã khá phần ngữ pháp và từ vựng, đã quen với việc nói tiếng Anh (nhưng phát âm sai), có thể think in English.

  NÂNG CAO | XEM THÊM

CONTACT LIÊN HỆ