COURSE PRONUNCIATION AND COMMUNICATION

  • PHÁT ÂM VÀ GIAO TIẾP NÂNG CAO

    PHÁT ÂM VÀ GIAO TIẾP NÂNG CAO THỜI LƯỢNG: 48 tiếng/24 buổi/8 tuần HỌC PHÍ: 4.500.000 VND GIÁO VIÊN: Phạm Khoa Nguyên Bấm nút “GIẢNG VIÊN” để xem thêm về giảng viên ĐỐI TƯỢNG:Học viên khá tiếng Anh, đã khá phần ngữ pháp và từ vựng, đã quen với việc nói tiếng Anh (nhưng phát âm sai), có […]

    PHÁT ÂM VÀ GIAO TIẾP NÂNG CAO | XEM THÊM
  • PHÁT ÂM VÀ GIAO TIẾP CƠ BẢN

    PHÁT ÂM VÀ GIAO TIẾP CƠ BẢN THỜI LƯỢNG: 48 tiếng/24 buổi/8 tuần HỌC PHÍ: 4.500.000 VND GIÁO VIÊN: Phạm Khoa Nguyên Bấm nút “GIẢNG VIÊN” để xem thêm về giảng viên ĐỐI TƯỢNG: Học viên mới làm quen tiếng Anh, yếu cả ngữ pháp, từ vựng, phát âm. KIỂM TRA ĐẦU VÀO TẠI ĐÂY (nhận kết quả trong […]

    PHÁT ÂM VÀ GIAO TIẾP CƠ BẢN | XEM THÊM

Cách dạy được thiết kế riêng cho người Việt, dựa trên sự tương đồng và khác nhau giữa Tiếng Việt và Tiếng Anh. Việc này giúp các bạn không có nhớ khẩu hình miệng vẫn phát âm được. Giúp học viên tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh